Wedding Sarah & Max

19 januari 2019

LOCATIE

Maastricht

Sarah en Max leerden elkaar kennen in Maastricht in Café de Bóbbel. Ze vonden elkaar gelijk interessant en na een klein praatje met een stiekeme blik volgde er al snel een date. Dit ging zo even door totdat ze beiden doorhadden dat het wel erg goed klikte en de vonk oversprong. Sindsdien zijn ze niet meer van elkaars zijde weg te denken.

Op 22 juni was het dan zo ver. Sarah en Max gaven elkaar het JA-woord in de Prinsenkamer van het Stadhuis in Maastricht. Wij waren uitgenodigd om de foto’s te maken. We kennen Sarah al enige tijd via Maastricht Marketing waar zij ons regelmatig voor coole opdrachten vraagt. Omdat ze ons zo goed kent en onze stijl van fotografie helemaal bevalt kon ze niet anders dan ons ook te vragen voor haar bruiloft.

Het zou een simpele, kleine bruiloft zijn. Ze trouwden ‘alleen’ voor de wet want het echte ‘grote’ feest zou later dit jaar zijn. Maaaaaaar zoals je ziet overtreft deze dag alle verwachtingen. Het was een prachtige dag en deze mag met zekerheid een waardevolle bruiloft genoemd worden! Wauw wat hadden ze alles geweldig geregeld.

Om 10 uur ging Ralph richting Max en ik met de camera naar Sarah. Max was gezellig thuis met vrienden en familie, terwijl Sarah met alle dames in de visagie zat bij Visavie. Het was een gezellige boel en Sarah zag er prachtig uit. Even later kwam Max aan met een oude stadsbus waarin we met z’n allen richting het Stadhuis gingen voor het JA-woord.

Na het JA-woord liepen we over de markt richting Le Fernand waar iedereen van een heerlijke lunch ging genieten. Maar natuurlijk niet voordat we nog een paar prachtige shots hadden gemaakt bij de Bóbbel.

Prefer English...?

Go on, read on

Sarah and Max got to know each other in Maastricht in Café de Bóbbel. They found each other very interesting and after a small chat with a sneaky look, a date followed. This went on until they both realized that it was love. Since then they are inseparable.

On 22 July the big day arrived. Sarah and Max gave each other the YES-word the City Hall of Maastricht. We were invited to take photos. We have known Sarah for a while now, through our work for Maastricht Marketing, where she regularly asks us for cool assignments. Because she knows us so well and likes our style of photography, she knew she had to ask us for her wedding.

It would be a simple, small wedding. The official ‘big’ party would be held later this year. Buuuuuut as you can see, this day exceeded all expectations. It was a beautiful day and it could certainly be called a wonderfull wedding! Wow they had arranged everything so perfectly.

At 10 o’clock Ralph went to Max and I went to Sarah with the camera. Max was at home with friends and family, while Sarah was in make-up with all the ladies at Visavie. It was a lot of fun and Sarah looked beautiful. Moments later, Max arrived with an old city bus in which we all went to the City Hall for the YES word.

After the ceremony we walked across the market to Le Fernand where everyone enjoyed a delicious lunch. But of course not before we made a few beautiful shots at Café the Bóbbel.

BEKIJK DE REACTIES +