Croatia, so close and beautiful

29 april 2018

LOCATIE

Kroatië

Kroatië, een land met prachtige natuur.

Helderblauwe zee, prachtige natuur en heerlijk eten. Oh Kroatië wat houden we van jou.

Het was alweer aardig wat jaren geleden dat ik Kroatië heb bezocht en nu was het tijd om dit mooie land ook eens aan Ralph te laten zien. De natuur is overweldigend en het eten is heerlijk. Je kunt Kroatië een combinatie van Italië en Slovenië noemen. Er zijn weinig grote steden te vinden maar vooral veel kleine dorpjes met veel sfeer. En, niet te vergeten, de meest perfecte stranden!! Er zijn eigenlijk weinig tot geen zandstranden, maar wel prachtige stenen strandjes.

Kroatië is zeker niet meer het on-ontdekte land zoals vroeger, maar toch lukte het ons om plekjes te vinden waar we in alle rust konden rondlopen.

Plitvice meren

Oke, dit natuurgebied is duidelijk geen voorbeeld van mijn eerdere stelling. Het is er prachtig, maar zelfs met regenachtig weer DRUK! We moesten opletten dat we geen paraplu in onze ogen gedrukt kregen en dat we niet per ongeluk naast de houten paden stapten. Zolang je maar een beetje geduld hebt -of nieuwsgierig bent-, en dat zijn we, kun je nog altijd prachtig foto’s maken en genieten van de indrukwekkende watervallen en het heldere water. Raymond en Ralph konden het weer niet laten, ze moesten en zouden bovenaan zo’n waterval gaan staan om te zien hoe het water omlaag valt.. “Wat een gekken” zeg ik nog tegen Kayleigh, maar ach… Laat ze ook maar.

We sliepen in fijne B&B van de Nederlandse Jannie Rapaic, dit is zeker een aanrader, een fijn knus appartement met een heerlijk ontbijt in de morgen. Jannie heeft ons ook allemaal tips gegeven die we niet moesten missen.

Mimice

Na de kou en het regenachtige weer drukten de jongens het gaspedaal diep in om zo snel mogelijk zon, zee en strand op te zoeken. Onze volgende bestemming was Mimice waar we een prachtig AirBNB appartement hadden op een helling met uitzicht op de zee, het eiland Brac en de zonsondergang. Oh en misschien nog wel het beste hieraan, er zat een privé strand bij. De jongens waren door het dolle heen want ze konden eindelijk naar hartenlust snorkelen en wij… Nou wij konden lekker zonnen op een bedje. Ge-nie-ten!A
De dag erna zijn we met z’n allen gaan raften in Omis, even wat actie erin! Het was geweldig, de wilde rivier trotseren met de raft en springen van rotsen we voelde ons weer even kleine kinderen.

Helaas vertrokken Kayleigh en Raymond alweer na 4 dagen samen doorgebracht te hebben. Ze waren eerder aangekomen en hadden hun vakantie er alweer opzitten. Maar niet getreurd, ons stond nog veel moois te gebeuren!

Split

Na 4 dagen waren we dan weer lekker met z’n tweetjes. We hadden Mimice achter ons gelaten en reden naar het noorden, destination Split. Ook hier zaten we weer in een klein AirBNB appartementje dat op 15 minuten lopen van het centrum lag. Vanwege het goede weer trokken we weer direct na aankomst richting het strand. Een goede tip die we hadden gekregen was om zeker een bezoekje te brengen aan Kasjuni Beach. En ik kan je een ding vertellen. Prachtig! Een heerlijk stenen strandje met voldoende (betaalde) ligbedjes, twee beach bars en loungemuziek op de achtergrond. Onze dag kon niet meer kapot.

Omdat we nog geen leuke foto’s van ons beiden hadden gemaakt stond Ralph erop dat we nog mooie foto’s zouden maken bij zonsondergang. Na wat gehaast liepen we ’s avonds gedoucht en uitgedost richting het centrum. Na wat foto’s in de haven besloot Ralph om me mee te nemen naar een natuurparkje aan de rand van de haven. Maar die ‘snapshots’ die we daar nog konden maken – voordat het helemaal donker was – bleken slechts een afleiding te zijn… Ralph begon, met een zenuwachtige stem, aan “we zijn nu inmiddels bijna 6 jaar bij elkaar…”. Ik begon het al wat door te krijgen en plots haalde Ralph een klein doosje uit zijn broekzak! :O Nadat hij op z’n knieën ging en mij de prachtige ring gaf zijn we als twee dolblije verloofden een hapje gaan eten in het centrum. Onze vakantie kon alvast niet meer stuk.

De dag erna hebben we rustig wat rondgelopen in het oude centrum van Split, hebben we de beste koffie gedronken tijdens onze vakantie bij D16 en…. Zijn we weer terug gegaan naar Kasjuni Beach, gewoon omdat het kan en het zoooooo fijn genieten was.

Hvar

De volgende dag was het tijd voor de reis naar Hvar. Maar eerst aansluiten in de rij om met de auto de veerboot op te gaan. Waar het in Split wat grijs was en de motregen langzaam begon te vallen toen we de boot opgingen voer het veer ons naar de zon, het eiland Hvar! Eenmaal daar keken we onze ogen uit. Prachtige omgeving, kronkelend door de bergen en bloemen langs de weg die mooi in de bloei stonden. Ook hier hadden we weer een AirBNB appartement, maar dit uitzicht was niet meer normaal. Hier zouden we elke dag wel wakker willen worden!! Na aankomst bij het appartement liepen we richting centrum, de route langs de haventjes en het water is iets waar je volgens mij nooit genoeg van kunt krijgen. We zagen al aardig wat leuke zaakjes, maar besloten optijd terug naar het appartement te gaan want de dag erna zouden we de hele dag op het water zitten – we hadden immers de green & blue caves tour geboekt.

Als je in Hvar bent en deze grotten nog nooit hebt gezien, DOEN! Met een kleine zodiac gingen we eerst tot aan het eiland Vis waar we de eerste grotten bekeken en een private beach bezochten. Hier konden lekker zonnen, snorkelen en even bijkomen van de lange zit op de toch wel ruige zee. Daarna gingen we door naar de verschillende grotten waar we telkens weer even uit de boot konden om te snorkelen. Alleen de blue cave was een uitzondering, hier kun je alleen in de boot blijven zitten en kijken naar de grot en het prachtige heldere blauwe water.

Onze tijd in Hvar zat er helaas alweer veel te snel op, maar wij weten het zeker… Hier komen we nog een keer terug! Op de weg terug naar het vliegveld in Zadar hadden we nog een overnachting in Sibenik en ook hier geldt, net als alle andere steden, voor het lekkerste eten zoek je de kleine straatjes op en vermijd je het best de grote pleinen.

Onze tips en adressen:

B&B en AirBNB:
Plitvice
Mimice
Hvar

Tour Hvar:
Three caves tour

Prefer English?

Go on, read on...

Clear blue sea, beautiful nature and delicious food. Oh Croatia, we love you.

It was already quite a few years since I visited Croatia and now it was time to show this beautiful country to Ralph. Nature is overwhelming and the food is delicious. You can call Croatia a combination of Italy and Slovenia. There are few big cities to be found but especially many small villages with a lot of atmosphere. And, last but not least, the most perfect beaches!! There are just few sandy beaches, but the most beautiful pebble beaches.

Croatia is certainly not the undiscovered country as it once was, but we managed to find places where we could walk around in peace.

PLITVICE LAKES

Okay, this nature reserve is clearly not an example of my earlier statement. But our journey started together with Raymond and Kayleigh in Plitvice.
It’s beautiful, but crowded even when it’s rainy weather! We had to be careful that we wouldn’t get hit with an umbrella and didn’t accidentally step next to the wooden paths. As long as you have a little bit of patience, you can still take beautiful pictures and enjoy the impressive waterfalls and the clear water. Raymond and Ralph could not resist it, they had to stand at a forbidden spot, at the top of a waterfall to see how the water falls down. “What a fool?” I said to Kayleigh, but oh well … Let them.

We slept in nice B&B by the Dutch Jannie Rapaic, het place is definitely recommended, a nice cozy apartment with a delicious breakfast in the morning. Jannie also gave us all kind of tips that we could check out in the area.

MIMICE

After the cold and the rainy weather, the boys drove full speed to the sun, sea and beach as quickly as possible. Our next destination was Mimice where we had a beautiful AirBNB apartment on a hill overlooking the sea, the island Brac and the sunset. Oh and maybe the best thing about it, there was a private beach. The boys were crazy because they could finally snorkel and we … Well we could sunbathe on a bed with the best view ever. The next day we went rafting together in Omis, we just needed a little action! It was fantastic, over the wild river with the raft and jumping from the cliffs, we felt like little children again.

Unfortunately, Kayleigh and Raymond left after spending 4 days together. They had arrived earlier and had already finished their holidays. But do not worry, we still had a lot of good things to come!

SPLIT

After 4 days we were again with the two of us. We had left Mimice behind and drove to the north, destination Split. Again, we rented a small AirBNB apartment that was a 15-minute walk from the city center. Because of the good weather we headed towards the beach immediately after arrival. A good advice we had received was to pay a visit to Kasjuni Beach. And we can tell you one thing about it. Magnificent! A lovely pebble beach with plenty of (paid) sun beds, two beach bars and lounge music at the background. We had a blast.

Because we didn’t made any nice pictures of the both of us yet, Ralph insisted that we took some beautiful pictures at sunset. After rushing a bit we walked towards the center. After some snapshots in the harbor, Ralph decided to take me to a small park on the edge of the harbor. But those ‘snapshots’ we made – before it was completely dark – turned out to be just a distraction … Ralph started talking nervous, “we’ve been together for almost 6 years now …” . And suddenly Ralph pulled out a small jewelry box of his pocket! :O After this he sat down on one knee and gave me the most beautiful ring. After this magical moment we ate something in the city center as two newly fiancées. ❤

The day after we walked into the old center of Split, we had the best coffee so far during our holiday at D16 and …. We went back to Kasjuni Beach, just because we could and it was such a nice beach!

HVAR

The next day it was time for our trip to Hvar. But first waiting in line to take the ferry with our rental car. We had some gray weather and the drizzle slowly began to fall in Split but the ferry,  took us to the sun, the island of Hvar! Once there we were amazed. Beautiful surroundings, we drove through the mountains and blooming flowers. Again we had an AirBNB apartment, but this view absurd. Here we could wake up every day!! After arriving at the apartment we walked towards the city center, this route along the harbors and the water is a route that never gets bored. We saw quite a few nice things, but decided to go back to the apartment on time, because the day after we would spend the day on the water – after all, we had booked the green & blue caves tour.

If you are in Hvar and have never seen these caves, don’t miss them! With a small zodiac started at the island of Vis where we visited the first caves and a private beach. Here you could sunbathe, snorkel and relax a bit. Then we went on to the various caves where we were able to get out of the boat for snorkeling of diving. Only the blue cave was an exception, here we had to stay inside the boat to watch the cave and the most beautiful clear blue water.

Our time in Hvar went too fast, but we know for sure … We will be back again! On the way back to Zadar we spend our last night in Sibenik and the same for this city. For the best food, look for the small streets and avoid the touristic areas.

BEKIJK DE REACTIES +