World Press Photo 2017 // Maastricht

In Photography
Scroll this

HOTSPOT № 17

Leer het verhaal kennen achter de indrukwekkende foto’s 


For English translation, scroll down

Daar kwamen we aanlopen, tas op de rug, camera in de ene hand en de iPhone in de ander. Met andere woorden, we waren klaar voor een nieuw avontuur. Het avontuur van die dag was wel van een andere aard dan we gewend waren. We hadden ons namelijk aangemeld om met een curator van World Press Photo over de tentoonstelling te lopen en naar de indrukwekkende verhalen achter de foto’s te luisteren.

Bij binnenkomst van de bibliotheek Centre Céramique valt Ralph, als sporter, direct de prachtige foto ‘The Dive’ op van Cameron Spencer -tennisspeler Gael Monfils die duikt naar een forehand- en aan de andere zijde ‘Caretta Caretta Trapped’ van Francis Pérez -een onechte karetschildpad verstrikt in visnetten. We wisten het toen al zeker… Dit belooft een hele mooie en interessante tentoonstelling te worden.

“We wisten het toen al zeker… Dit belooft een hele mooie en interessante tentoonstelling te worden.”

Nadat we ons hadden aangemeld mochten konden we even wachten in de grote hal van de bibliotheek. Hier bleken we zeker niet de enigen te zijn. We stonden met een leuk internationaal gezelschap van jong en oud met elk hun eigen beweegredenen om aan te sluiten. De een omdat hij een fotografie opleiding volgt, de ander omdat ze regelmatig dit soort tentoonstellingen bezoekt, maar het verhaal en achtergrond mist.

Na een zeer interessante rondleiding van curator Anne Colenbrander weten we het zeker. Dit soort rondleidingen moeten vaker georganiseerd worden! Want… Wat een indrukwekkende verhalen achter (al) die foto’s. Het is zeker de moeite waard om een dergelijke rondleiding bij te wonen, lukt het je niet? Lees dan zeker de beschrijving naast de foto’s. Ook deze geven je vaak al een goed idee van het verhaal achter de foto. Noteer in ieder geval in de agenda:

  • 29 oktober 2017 14:00 – 15:00, rondleiding door fotojournalist Annemiek Mommers
  • 12 november 2017 14:00 – 15:00, fotopresentatie door curator World Press Photo: de beste fotoverhalen van de afgelopen 60 jaar

Deze expositie mag je echt niet missen!!

Ieder jaar weer opnieuw zoekt World Press Photo naar de meest spraakmakende foto’s in de hele wereld. Deze Nederlandse organisatie maakt echt een verschil en geeft podium aan visuele verhalen vertellers. Dit is niet zomaar een wedstrijd maar geeft fotografen de kans op vrijheid van expressie en mening. In alle culturen en alle landen. Ze zorgen voor diversiteit en een nieuwe visie op fotografie. Iedereen kan aan deze wedstrijd meedoen! Dus denk jij DE foto te hebben voor World Press Photo, aarzel niet en stuur je foto in.


English 

There we arrived, camera bag on the back, camera in one hand and the iPhone in the other. In other words, we were ready for a new adventure. The adventure of this particular day was of a different nature than we used to. After all, we had signed up to join a guided tour with a curator of World Press Photo and listen to the impressive stories behind the pictures.

Upon entering the Center Céramique Library, Ralph, as an athlete, instantly sees the beautiful ‘The Dive’ photo of Cameron Spencer -tennis player Gael Monfils who dives to a forehand- and on the other side ‘Caretta Caretta Trapped’ by Francis Pérez -a tortoise tangled up in fishing nets. We certainly knew … This promises to be a very nice and interesting exhibition.

After we had signed in we were asked to wait a while in the big hall of the library. Here we certainly did not prove to be the only ones. We stood with a nice international group of young and old each with their own motives for joining. One because he is following a photography training, the other because she regularly visits these kinds of exhibits but very interested in hearing the stories and background of these pictures.

After a very interesting tour by curator Anne Colenbrander we were sure. Such tours should be organized more often! Because … What an impressive stories behind (all) those pictures. It’s worth the effort to attend such a tour, if you can’t? Please read the description next to the pictures. These too often give you a good idea of ​​the story behind the picture. In any case, note the agenda:

  • 29 October 2017 14:00 – 15:00, tour by photojournalist Annemiek Mommers
  • 12 November 2017 14:00 – 15:00, photo presentation by curator World Press Photo: The best photo stories of the past 60 years

The annual competition has grown into one of the most prestigious awards in photojournalism and digital storytelling, the exhibition it produces is seen by four million people worldwide each year, and the World Press Photo Foundation has become much more than a contest.

Freedom of expression, freedom of speech and freedom of the press are indispensable, and quality visual journalism is essential for the accurate and independent reporting that makes these freedoms possible. They work to develop and promote quality visual journalism and visual storytelling because people deserve to see their world and express themselves freely.

1

Submit a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *