Workshop Kumulus: Best of broadway, a musical Xmas

In Hot Spot, Photography
Scroll this

HOTSPOT № 18

Kumulus, Best of broadway, a musical Xmas


Een tijdje terug ontvingen we een uitnodiging voor de open dag, de proeftuin, van Kumulus. Hier zagen we voor het eerst wat Kumulus allemaal te bieden heeft. Er werd een nieuwe route ingeslagen – er werden  nieuwe workshops en korte cursussen gepresenteerd. De meeste cursussen duren enkele weken tot een jaar, terwijl de workshops meestal 1- 6 uur duren. Ideaal om als cadeau te geven of zelf te volgen met familie en vrienden!

Wat zo leuk is aan het nieuwe programma, is dat het allemaal losse cursussen zijn om eens te proeven aan nieuwe activiteiten, zoals zingen, dansen, theater of beeldende kunst.

Het duurde dan ook niet lang voordat we ons inschreven voor onze eerste (zang)workshop. Omdat de kerst eraan zat te komen kozen we voor de zangworkshop; Best of broadway, a musical Xmas. De workshop a musical Xmas werd gegeven door Christianne Neven en werd erg goed bezocht. Om in het thema ‘best of broadway’ te blijven had Christianne gekozen voor een aantal mooie (Amerikaanse) kerstliedjes, waaronder – There is a Santa Claus, Be a Santa, Merry Christmas Maggie Thatcher en Christmas together. Voor enkelen wel bekend van films of musicals.
Nu zie ik de meesten denken. “Waarom zingen we niet de bekende Jingle Bells, Hallelujah, enz?”. Nou, dat is dus omdat een deel van de cursisten bij een koor zijn en zij deze nummer tijdens de feestdagen al vaak genoeg zingen!

Workshop, musical Xmas by eighty8things

Tijdens deze workshop leerden we echt vanalles! Hoe je met behulp van verschillende stemgeluiden hoger en/of lager komt, ademhalingstechnieken en nog veel meer. Wij gaan zeker nog eens terug voor een andere workshop. Een paar workshops die wij sowieso nog erg interessant vinden en op ons lijstje staan zijn:

  • HEELS, dansen zoals Beyoncé!
  • Workshop i.s.m. Sally Dansgezelschap Maastricht
  • Leren presenteren
  • Verhalen vertellen

Vind jouw workshop of cursus!
PS: Houdt de website in de gaten want het aanbod wordt continue bijgevuld!

* Deze blog is tot stand gekomen door een samenwerking met Kumulus

Kumulus
https://www.proefkumulus.nl

Adres:
Muziek
St. Maartenspoort 2
6221 BA Maastricht
Beeldend, dans & theater
Herbenusstraat 89
6211 RB Maastricht
+31 (0)43 350 56 69
info@kumulus.nl
www.kumulus.nl

2

English

A while ago we received an invitation for the open day, the experimental garden, of Kumulus. Over here we saw, for the first time, what Kumulus has to offer. A new path was taken – new workshops and short courses were presented. Most courses take a few weeks to a year, while the workshops usually take 1-6 hours. Ideal to give as a gift or to follow yourself with family and friends!

The thing that’s so nice about the new program is that it are all separate courses so you can try out new activities such as singing, dancing, theater or visual arts.

It did not take long before we registered for our first (singing) workshop. Because Christmas was about to come, we chose the workshop; Best of broadway, a musical Xmas. The workshop a musical Xmas was given by Christianne Neven and was very well attended. In order to stay in the ‘best of broadway’ theme, Christianne had chosen a number of beautiful (American) Christmas songs, including – There is a Santa Claus, Santa Claus, Merry Christmas Maggie Thatcher and Christmas together. For a few well known from films or musicals.
Most people might think “Why don’t we sing the famous Jinglebells, Hallelujah, etc?”. Well, that is because some of the students are with a choir and they sing these songs often enough during the holidays!

In this workshop we really learned everything! How to get higher and / or lower with different voice sounds, breathing techniques and much more. We will definitely go back for another workshop. A few workshops that we find very interesting and already on our list are:

  • HEELS, dancing like Beyoncé!
  • Workshop i.s.m. Sally Dance Company Maastricht
  • Learn to present
  • Storytelling

Find your workshop or course!
PS: Keep an eye on the website because the offer is continually topped up!

EnglBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Submit a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *