Wedding Max & Sarah

In Photography, Weddings
Scroll this

FOTOSHOOT № 14

A small but oh soooo beautiful wedding


Sarah en Max leerden elkaar kennen in Maastricht in Café de Bóbbel. Ze vonden elkaar gelijk interessant en na een klein praatje met een stiekeme blik volgde er al snel een date. Dit ging zo even door totdat ze beiden doorhadden dat het wel erg goed klikte en de vonk oversprong. Sindsdien zijn ze niet meer van elkaars zijde weg te denken.

 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things

Op 22 juni was het dan zo ver. Sarah en Max gaven elkaar het JA-woord in de Prinsenkamer van het Stadhuis in Maastricht. Wij waren uitgenodigd om de foto’s te maken. We kennen Sarah al enige tijd via Maastricht Marketing waar zij ons regelmatig voor coole opdrachten vraagt. Omdat ze ons zo goed kent en onze stijl van fotografie helemaal bevalt kon ze niet anders dan ons ook te vragen voor haar bruiloft.

Het zou een simpele, kleine bruiloft zijn. Ze trouwden ‘alleen’ voor de wet want het echte ‘grote’ feest zou later dit jaar zijn. Maaaaaaar zoals je ziet overtreft deze dag alle verwachtingen. Het was een prachtige dag en deze mag met zekerheid een waardevolle bruiloft genoemd worden! Wauw wat hadden ze alles geweldig geregeld.

Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things


Om 10 uur ging Ralph richting Max en ik met de camera naar Sarah. Max was gezellig thuis met vrienden en familie, terwijl Sarah met alle dames in de visagie zat bij Visavie. Het was een gezellige boel en Sarah zag er prachtig uit. Even later kwam Max aan met een oude stadsbus waarin we met z’n allen richting het Stadhuis gingen voor het JA-woord.

 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things

Richting de Prinsenkamer

 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things


Na het JA-woord liepen we over de markt richting Le Fernand waar iedereen van een heerlijke lunch ging genieten. Maar natuurlijk niet voordat we nog een paar prachtige shots hadden gemaakt bij de Bóbbel.

 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things
 • Bruiloft Max en Sarah by eighty8things

A little note from this lovely couple:

De allerallermooiste dag

Op 22 juni 2018 gaven wij elkaar het ja-woord. Eigenlijk wilden we het grote feest pas in september geven en deze dag als officiële dag de boeken in laten gaan. Uiteindelijk werd het toch een bijzonder en intiem feestje. Ralph & Rowena liepen letterlijk en figuurlijk in onze schaduw om de mooiste momenten vast te leggen.

Ralph ging op pad met mijn – nu – echtgenoot en Rowena stond vanaf de vroege ochtend aan mijn zijde. Samen met mijn zussen en moeder gingen we de make-up in, dronken een glaasje bubbels tegen de zenuwen en verheugden we ons op het grote moment. Mijn moeder maakte het knoopje van mijn jurk dicht, wat een onverwacht emotioneel moment opleverde. Rowena heeft het allemaal vastgelegd, zonder dat ik het echt in de gaten had. 

Mijn man bereidde zich thuis voor en ook hij lachte de zenuwen met een glaasje bubbels weg. Zijn beste vrienden zorgden voor een relaxte sfeer. Iets wat Ralph op bijzondere manier heeft vastgelegd.

Tijdens de ceremonie in het Stadhuis, hebben Ralph & Rowena zich stilletjes door de (toch wel kleine) Prinsenkamer bewogen om de mooiste momenten vast te leggen. Niemand die echt doorhad dat ze er waren, wat ik echt een gave vind. Daarna gingen we met z’n allen door de stad (op een drukke vrijdag) en trokken we behoorlijk wat aandacht. De dynamiek van die middag is terug te zien in de foto’s. Ook tijdens de lunch bij Fernand aan de Stenenbrug werd er samen geproost en voordat ik het wist vertrok het fotografische stel.

Binnen één week ontvingen wij al de eerste preview, waar we samen met een grote glimlach en met liefde overstromend hart naar gekeken hebben. Uiteindelijk een half jaar later genieten we nog wekelijks van de fantastische foto’s die Ralph & Rowena voor ons gemaakt hebben. Iedere cent dubbel en dwars waard. Hun gebruik van licht, gevoel voor momentjes en liefdevolle aanwezigheid is dé aanrader voor je bruiloft (of ander speciaal moment). Een klein traantje wegpinkend kan ik niets meer hier aan toevoegen. Het was zó bijzonder! 

Liefs Sarah & Max


Ben je ook nog opzoek naar een bruidsfotograaf? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

English:

Sarah and Max got to know each other in Maastricht in Café de Bóbbel. They found each other very interesting and after a small chat with a sneaky look, a date followed. This went on until they both realized that it was love. Since then they are inseparable.

On 22 July the big day arrived. Sarah and Max gave each other the YES-word the City Hall of Maastricht. We were invited to take photos. We have known Sarah for a while now, through our work for Maastricht Marketing, where she regularly asks us for cool assignments. Because she knows us so well and likes our style of photography, she knew she had to ask us for her wedding.

It would be a simple, small wedding. The official ‘big’ party would be held later this year. Buuuuuut as you can see, this day exceeded all expectations. It was a beautiful day and it could certainly be called a wonderfull wedding! Wow they had arranged everything so perfectly.

At 10 o’clock Ralph went to Max and I went to Sarah with the camera. Max was at home with friends and family, while Sarah was in make-up with all the ladies at Visavie. It was a lot of fun and Sarah looked beautiful. Moments later, Max arrived with an old city bus in which we all went to the City Hall for the YES word.

After the ceremony we walked across the market to Le Fernand where everyone enjoyed a delicious lunch. But of course not before we made a few beautiful shots at Café the Bóbbel.

A little note from this lovely couple:

The most beautiful day

On June 22, 2018 we gave each other the yes-word. Actually we wanted to give the big party only in September and let this day go into the books as official day. Eventually it was a very special and intimate party. Ralph & Rowena literally and figuratively walked in our shadow to capture the most beautiful moments.

Ralph went out with my – now – husband and Rowena was at my side from the early morning. Together with my sisters and mother we went into the make-up, drank a glass of bubbles against the nerves and we were looking forward to the rest of the day. My mother closed the buttons of my dress, which gave me an unexpectedly emotional moment. Rowena recorded it all, without really noticing it.

My husband prepared himself at home and he also laughed away the nerves with a glass of bubbles. His best friends provided a relaxed atmosphere. Something that Ralph photographed in a special way.

During the ceremony in the City Hall, Ralph & Rowena moved quietly through the (rather small) Prinsenkamer to capture the most beautiful moments. Nobody really noticed them. After this we all went through the city (on a busy Friday) and we attracted a lot of attention. The dynamics of that afternoon can be seen in the photos. Also during the lunch at Fernand on the Stenenbrug there was a toast together and before I noticed it the photographic couple left.

Within one week we received the first preview, which we watched together with a big smile and a love-loving heart. Eventually, half a year later, we still enjoy the fantastic photos that Ralph & Rowena made for us. Worth every penny. Their use of light, feeling for moments and loving presence is recommended for your wedding (or other special moment). I can not add anything more than a little tear. It was so special!

Love Sarah & Max

Are you also looking for a wedding photographer? Please do not hesitate to contact us. We always come shooting with the two of us and that’s why we capture the best moments.

Submit a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *